Referenties | P-Art :

Referenties

Feedback opdrachtgevers en medewerkers op interim werkzaamheden :

  • "groot sturend vermogen; heeft in onrustige periode tegelijkertijd rust gebracht als ontwikkeling en beweging en de sector gepositioneerd en weer op de kaart gezet"

  • "een natuurlijk "leider" met natuurlijk gezag, autoriteit en senioriteit, zowel in bilaterale contacten, vergaderingen als bij groepspresentaties"

  • "groot bindend en verbindend vermogen; zowel qua inhoud vraagstukken als met en tussen personen"

  • "groot empathisch vermogen, werkt met en vanuit mensen, heeft oog en oor voor wat hen bezighoudt, sluit daarbij aan maar wel met een duidelijk beoogd doel/resultaat voor ogen werkend vanuit een visie"

  • "groot strategisch inzicht, overziet verbanden en herkent snel de grote lijnen, geeft die aan en bewaakt die"

  • "innemend, open, warm, betrokken, energiek en enthousiast, wat anderen energie geeft"