Organisatieadvies | P-Art :"horen, zien en dan met perspectief adviseren"Organisatieadvies

P-ART Consult is gespecialiseerd in vraagstukken rond bedrijfsvoering en bestuurlijke dynamiek :
  • doorlichting van de organisatie of een specifiek onderdeel daarvan in al haar facetten
  • doorontwikkeling van de organisatie
  • HR-vraagstukken (ontwikkeling en invoering van competentiemanagement, P&O-instrumentarium, leiderschapsontwikkeling)
  • invullen rollen bestuur en/of organisatie in nieuwe en veranderende verhoudingen