Interimmanagement | P-Art :"met P-ART sterker door samenspel van factoren, met de mensen
 en met de ontwikkeling centraal"Interimmanagement

U kunt P-ART Consult inschakelen als u tijdelijk geen manager heeft op hoger managementniveau, bijv. vanwege ziekte, vacature of vanwege capaciteitstekort.
P-ART Consult levert dan een strategisch, integraal manager.
Bij dit overbruggingsmanagement wordt niet alleen gezorgd dat "de winkel open blijft" maar wordt tevens gekeken naar verbeteringen en doorontwikkeling; dit uiteraard vanuit en met de personen die het aangaat.

U kunt ons ook vragen als u juist die doorontwikkeling op de agenda heeft staan.

Voor zover dat voor uw vraagstuk relevant is heeft P-ART Consult voor specifieke onderdelen samenwerkingsrelaties met gespecialiseerde bureaus voor werving en selectie, assessments, trainingen en ontwikkeling van management en medewerkers.