De bedrijfsnaam | P-Art :

De bedrijfsnaam

De naam van het bureau P-ART is op deze ziens- en werkwijze gebaseerd:

P-ART is opgericht door Peter van der Jagt. Hij heeft een degelijke organisatiekundige basis. Via diverse (management) functies bij meerdere overheidsinstanties bouwde hij een ruime werkervaring op. Zo heeft hij 15 jaar managementervaring bij de lokale overheid, waarvan 5 jaar als gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijk van een overheidsorganisatie. Tevens adviseert hij in die periode naast zijn hoofdfunctie non-profitinstellingen. In zijn biografie kunt u meer over hem lezen.


ART typeert zijn werkwijze en weerspiegelt zijn persoon.

Een scherp Analytisch vermogen en snel kunnen "lezen" van een organisatie in al haar facetten. Het strategisch, abstract denken en verbanden leggen wordt gekoppeld aan concrete uitvoering. Intuitie voor bestuurlijke en politieke processen zijn sterk aanwezig.

Het streven is altijd gericht op de beoogde Resultaten. Dit wordt aktief en interaktief met betrokkenen binnen en buiten de organisatie doorgesproken. Er is Respect voor alle participanten in het proces, waarbij uiteraard de zaak/vraagstuk centraal blijft staan. Een zakelijke insteek wordt goed gecombineerd met invoelend vermogen en persoonlijke betrokkenheid. Hij kan goed luisteren met behoud van eigen inbreng; is integer en discreet.

Toekomstgericht en procesgericht met een oog voor het verleden en de traditie van de organisatie. Zowel bij het interimmanagement als organisatieadvies worden mogelijkheden voor doorontwikkeling in samenspraak met betrokken in een vanzelfsprekend proces en interaktie verkend, bespreekbaar gemaakt en benut.
Hierbij wordt aangesloten bij de kracht en trots van de organisatie en de mensen die daarin weken. Het interim- en advieswerk zal dus altijd maatwerk zijn. P-ART Consult werkt niet aan de hand van blauwdrukken of vaste sjablonen. Dit typeert de persoon achter P-ART: de "bouwer".
Ook komt dit terug in de aandacht voor de optimale overdracht en Transitie van de verworven kennis en inzicht en ervaring tijdens het  advies/ interimtraject aan de functionarissen die binnen de organisatie werkzaam zijn. Hierdoor zal het veranderingspotentieel van de organisatie zelf vergroten en kunt u zelf meer dan in het verleden de reguliere veranderingen doorvoeren. Het in de organisatie aanwezige potentiele talent wordt optimaal aangesproken en benut, met verhoging van  kwaliteit van de organisatie als gevolg en een betere basis voor toekomstige ontwikkelingen!

Graag is P-ART uw P-ARTner bij uw vraagstukken. Trefwoorden hierbij zijn loyaliteit aan uw vraagstuk, betrokkenheid bij uw organisatie, ondersteunende houding naast sturing geven. De persoon achter P-ART zal snel vertrouwen wekken en wil ook vertrouwen geven. De werkwijze is interactief in nauwe samenwerking met functionarissen binnen en buiten de organisatie. Op basis van de kennis en inzicht en werkervaring zal menig management- en organisatievraagstuk herkenbaar zijn. Op haar beurt werkt P-ART samen met gespecialiseerde bureaus voor werving en selectie, assessments, trainingen en ontwikkeling van management en medewerkers.

Kortom "P-ART: uw partner in public management".