Co-management | P-Art :"een p-art-ner aan je zijde"


Co-management

Bij interimmanagement neemt de interimmer tijdelijk de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de manager over. Bij co-management is dat anders.
Als co-manager ondersteunt P-ART Consult de manager als versterking bij taken en verantwoordelijkheden en heeft de co-manager een eigen, geformuleerd takenpakket..

Co-management is geschikt als een manager een tijdje een klankbord nodig heeft, ondersteuning en advisering wil in zijn persoonlijke ontwikkeling of "gewoon" tijdelijke extra capaciteit nodig heeft in een hectische, complexe situatie, waarbij de co-manager delen van het takenpakket inhoudelijk voor zijn rekening neemt.
De co-manager is dan inhoudelijk klankbord, coach en sparringpartner, adviseur bij managementvraagstukken. Hij kan de spiegel voorhouden gebaseerd op relevante werkervaring en persoonlijke vaardigheden.
Kortom: de leidinggevende staat er dan niet alleen voor.