Biografie | P-Art :

Biografie

Peter van der Jagt is in 1957 in Middelburg geboren.
Hij volgt de studies rechten en bestuurskunde. Daarna volgt hij diverse trainingen op managementgebied, zoals masterclass lokaal leiderschap gemeentesecretarissen van het SIOO, management middelgrote gemeenten Publiek Domein en competentiemanagement.

Na zijn studies start hij aanvankelijk als wetenschappelijk medewerker. Daarna maakt hij de overstap naar de overheid.
Hij vervult achtereenvolgens diverse functies bij de gemeenten Middelburg, Rheden en Werkendam. Eerst als (beleids)medewerker, daarna vervult hij 15 jaar verschillende managementfuncties. Als laatste die van eindverantwoordelijk gemeentesecretaris/algemeen directeur.
Centrale vraagstukken in zijn managementfuncties zijn coordinatie, integratie, organisatieontwikkeling, leiderschap en samenspel organisatie-bestuur.

Daarnaast adviseert hij in die periode diverse instellingen in de non-profitsector: gemeente Tiel, hetDorp, Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland, verzelfstandiging afvalinzameling Arnhem/Rheden, verzelfstandiging afvalverwerking Regio Arnhem.

Als interimmanager voerde hij vanaf 2007 diverse opdrachten uit. Centrale vraagstukken waren waarnemend management, organisatieontwikkeling en doorvoeren van veranderingen, coördinatie en integratie, persoonlijke ontwikkelingen en coaching.
In zijn vrije tijd is hij onder meer voorzitter van de Stichting Vrienden kasteel Dussen.
Zijn hobbies zijn wielrennen, hardlopen, muziek en oldtimers.
Hij is gefascineerd door dirigeren en dirigenten. Met de muziek als inzet ziet hij een boeiende samenwerking en wisselwerking tussen dirigent en orkestleden; een welhaast magische gebeurtenis, waarbij naast de technische vaardigheden van de dirigent ‘iets’uitgaat. Wat dat exact is, is moeilijk onder woorden te brengen, maar het is wel het meest essentiele ….
Dit vertoont veel gelijkenissen met het leiden en sturen van een organisatie. Ook daar de samenwerking en wisselwerking en het bundelen van het beste dat de individuele medewerkers in een organisatie te bieden hebben en uiteraard dat ‘iets’…..

Hij vindt zijn inspiratie in het zorgen dat een organisatie ‘draait’ vanuit een samenspel van missie, strategie, cultuur, structuur en processen. Altijd staat daarbij de mens en de ontwikkeling centraal: de ontwikkeling en zelfontplooiing van de mensen en de ontwikkeling van de organisatie. Voor elke organisatie is klantgerichtheid leidend principe, voor de overheid verwoord in het eenvoudige maar tevens veelzeggende begrip ‘civil servant’.

Uit de management-drives-test blijkt dat zijn ambitie is om resultaten te halen. Daartoe zoekt hij het beste idee en zoekt hij medestanders om draagvlak te krijgen voor de gewenste verandering.
  • zijn eerste drijfveer is resultaten halen, vooruitgang boeken, uitdagingen aangaan, efficiency creeren
  • zijn tweede/derde drijfveer is analyseren, strategie formuleren, conceptualiseren, innoveren, inspireren
  • zijn tweede/derde drijfveer is mensen verbinden, contacten leggen, communiceren, draagvlak creeren

Hij houdt van uitdagingen en resultaat boeken, zoals in de hobbysfeer de beklimming van de Mont Ventoux.

Een gedetailleerd overzicht van zijn functies treft u in zijn CV aan.